OkNews.GdzieSzukac.pl
Na bieżąco najważniejsze wydarzenia, z kanałów informacyjnych RSS
RSS Infor.pl - Kadry - najnowsze artykuły

Kadry - najnowsze artykuły

9 praktycznych zaleceń dla pracodawców w sprawie powrotu pracowników do biur Wyniki badania 4Business&People i Business Centre Club z lipca 2020 roku jasno wskazują, że co 4 pracownik nie chce wracać do biura. Jak zaplanować powrót z pracy zdalnej? Oto 9 praktycznych zaleceń dla pracodawców.
Thu, 06 Aug 2020 16:48:36 +0200

Kiedy PPK obejmie Twoją firmę? PPK wprowadzane są stopniowo w 4 etapach. Epidemia koronawirusa nieco namieszała w terminach przystępowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kiedy PPK obejmie Twoją firmę?
Thu, 06 Aug 2020 14:44:18 +0200

Jak liczyć 6 miesięcy pracy cudzoziemca na oświadczeniu? Obcokrajowiec wykonujący w Polsce pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może robić to maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak liczyć 6 miesięcy pracy na oświadczeniu?
Thu, 06 Aug 2020 14:28:26 +0200

Świadczenia z ZFŚS - dla kogo i kiedy? ZFŚS czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma na celu wypłacanie świadczeń socjalnych pracownikom. Jakie są ich rodzaje? Kto może z nich skorzystać? Czym jest odpis na ZFŚS i jaka jest jego wysokość?
Thu, 06 Aug 2020 12:49:42 +0200

Czy umowa zlecenie wyklucza dodatek solidarnościowy? Wiadomo, że podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę wyklucza możliwość pobierania dodatku solidarnościowego. Jak jest w przypadku umowy zlecenia?
Thu, 06 Aug 2020 11:14:06 +0200

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956) Będzie nowe świadczenie pieniężne - dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939
Thu, 06 Aug 2020 09:10:15 +0200

Jak należy rozliczyć prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego pracownika? 10 czerwca 2020 r. zmarł pracownik, który pracował u nas 11 lat. Do praw majątkowych po nim uprawniona jest małżonka oraz jedno dziecko w wieku 13 lat. Należną im kwotę po zmarłym pracowniku stanowi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, dodatek stażowy 15% wynagrodzenia oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, łącznie jest to 9465,80 zł. Pracownik miał potrącenia komornicze niealimentacyjne, z których zostało jeszcze do spłaty 1700 zł. Jak rozliczyć prawa majątkowe po zmarłym? Czy należy dokonać potrącenia? - pyta Czytelniczka z Otwocka.
Wed, 05 Aug 2020 14:33:00 +0200

Czy ekwiwalent za używanie prywatnego komputera pracownika do celów służbowych może być zwolniony z oskładkowania? Nasza spółka zawarła z pracownikiem umowę o używanie do celów służbowych laptopa będącego jego własnością. Planujemy również opłacenie modemu internetowego, co pozwoli pracownikowi na wykonywanie pracy zdalnie z domu. Jak prawidłowo ustalić ekwiwalent za użytkowanie komputera pracownika, aby był zwolniony z oskładkowania? Czy także wartość opłaconego pracownikowi modemu internetowego będzie dla niego przychodem podlegającym oskładkowaniu? - pyta Czytelnik z Ostródy.
Wed, 05 Aug 2020 13:15:47 +0200

Wypowiedzenie umowy o pracę - jak je przygotować bez błędów Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone przez pracodawcę lub pracownika. Należy je sporządzić na piśmie. W przypadku pracowników pracujących na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.
Tue, 04 Aug 2020 16:26:56 +0200

Work-life balance - 4 sposoby na zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym Work-life balance jest szczególnie trudno osiągnąć, pracując zdalnie. Dom to miejsce prywatne, gdzie opiekujemy się dziećmi, gotujemy, sprzątamy, spędzamy wolny czas i pracujemy. Jak zatem zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym? Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i  komunikacji międzykulturowej, przedstawia 4 sposoby.
Tue, 04 Aug 2020 15:49:08 +0200

Praca zdalna szuka studenta Dlaczego praca zdalna to dobry pomysł dla studenta? Studenci to najczęściej osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy i zaczynają zdobywać doświadczenia zawodowe. Dla potencjalnych pracodawców są atrakcyjni, ponieważ charakteryzują się wysoką elastycznością
Tue, 04 Aug 2020 13:35:19 +0200

Dodatkowa praca zdalna Praca zdalna, która ostatnio jest tak popularna ze względu na koronawirusa, może stanowić dodatkowe źródło dochodów. Teraz łatwiej można znaleźć tego typu pracę. Podpowiadamy, jak i gdzie zarobić, nie wychodząc z domu.
Tue, 04 Aug 2020 09:49:52 +0200

Urlop ojcowski a zasiłek macierzyński - czy obniżenie etatu z powodu koronawirusa ma wpływ na jego wysokość? Nie otrzymuje się wynagrodzenia za urlop ojcowski. Za czas urlopu dla ojca przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Czy obniżenie wymiaru etatu z powodu koronawirusa ma wpływ na jego wysokość?
Tue, 04 Aug 2020 09:19:33 +0200

Ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego dla pracownika objętego przestojem na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy jest objęty przestojem ekonomicznym na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wynagrodzenie za ten okres zostało obniżone do minimalnej płacy. W lipcu 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. To jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Czy wynagrodzenie chorobowe powinniśmy obliczyć tylko od wynagrodzenia za okres przestoju czy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy?
Mon, 03 Aug 2020 16:51:28 +0200

Czy pracodawca może wywiesić w miejscu pracy informację o pracownikach z najlepszymi wynikami pracy? Pracodawcy, chcąc wyróżnić i nagrodzić pracowników z najlepszymi wynikami wydajności pracy, ogłaszają informację o tym np. na tablicy w miejscu pracy. Czy mają do tego prawo? Co na to UODO?
Mon, 03 Aug 2020 15:50:42 +0200