PCLab.pl - najnowsze publikacje  PCLab.pl - najnowsze publikacje

PCLab.pl - najnowsze publikacje

Najnowsze artyku�y, aktualno�ci i poradniki na portalu PCLab.pl

V50 ThinQ - znamy wygl�d pierwszego smartfona LG z ��czno�ci� 5G Firma nie rezygnuje z notcha. Wiadomo, �e podczas tegorocznych targ�w MWC LG poka�e swojego nowego flagowca z serii G, model G8 ThinQ. Tymczasem z najnowszych doniesie� wynika, �e Korea�czycy mog� te� zaprezentowa� kolejnego przedstawiciela linii V. Co ciekawe, smartfon V50 ThinQ mia�by by� pierwszym urz�dzeniem tego producenta z ��czno�ci� 5G.
Sat, 16 Feb 2019 16:40:10 +0100

Xiaomi Mi 9 - znamy ceny Nowy flagowiec z rodziny Mi mo�e pozamiata� konkurencj�. Xiaomi ujawni�o niedawno, �e przygotowuje si� do premiery smartfona Mi 9. Urz�dzenie ma zadebiutowa� ju� 20 lutego, co oznacza, �e o uwag� medi�w b�dzie musia�o walczy� z czo�owymi modelami Samsunga. Wiele wskazuje jednak na to, ze Chi�czycy maj� bardzo mocnego asa w r�kawie.
Sat, 16 Feb 2019 16:11:29 +0100

Lenovo Yoga C930-13IKB - test ultrabooka z innowacyjnym gďż˝oďż˝nikiem w zawiasie Yoga C930 to nastďż˝pcaďż˝Yogi 920 wyposaďż˝onej w charakterystyczny bransoletowy zawias. W nowym modelu wprowadzono zmiany dotyczďż˝ce takďż˝e tego elementuďż˝− teraz znajdziemy w tym miejscu innowacyjny element systemu audio. Nie jest to jedyna interesujďż˝ca zmiana. Dodano takďż˝e dedykowany rysik chowany w obudowie urzďż˝dzenia. Czy taka ewolucja warta jest ceny, jakďż˝ trzeba zapďż˝aciďż˝ za nowďż˝ Yogďż˝ i czy wady znane z pierwowzoru zostaďż˝y wyeliminowane?
Sat, 16 Feb 2019 15:01:00 +0100

Pudeďż˝kowe Metro Exodus na PC to kuriozum. Na pďż˝ycie tylko instalator sklepu Epic Po co dziďż˝ kupowaďż˝ wersjďż˝ pudeďż˝kowďż˝ jakiejďż˝ gry? Powody mogďż˝ byďż˝ dwa. Pierwszy jest taki, ďż˝e chcemy mieďż˝ ďż˝adnďż˝ edycjďż˝, np. ze steelbookiem na pďż˝ce. Drugi to oczywiďż˝cie kwestia ��cza – nie kaďż˝demu uďż˝miecha siďż˝ ďż˝ciďż˝ganie kilkudziesiďż˝ciu gigabajtďż˝w danych i woli mieďż˝ jak�� grďż˝ na pďż˝ycie, zawsze pod rďż˝kďż˝.
Sat, 16 Feb 2019 09:56:40 +0100

Intel ujawni� nazwy i specyfikacj� procesor�w Core 9000 dla najwydajniejszych notebook�w Potwierdzaj� si� wcze�niejsze plotki. Do sieci trafi�a oficjalna lista procesor�w Intela, zaktualizowana o jeszcze niezapowiedziane modele Core 9000 z serii H. S� to uk�ady przeznaczone do stosowania w najwydajniejszych notebookach dla graczy. Wed�ug przygotowanego przez niebieskich dokumentu, na rynek trafi� ma sze�� procesor�w, z flagowym uk�adem Core i9-9980HK na czele.
Fri, 15 Feb 2019 23:32:13 +0100

ID Cooling IS-30 - prezentacja horyzontalnego systemu ch�odzenia CPU Idealny do niewielkich obud�w. ID Cooling og�osi� wprowadzenie do sprzeda�y systemu ch�odzenia IS-30, kt�ry mo�e by� ciekaw� propozycj� dla os�b szukaj�cych niskoprofilowych konstrukcji. Jego cech� charakterystyczn� jest mo�liwo�� wsp�pracy z procesorami o ca�kiem wysokim TDP, co na tle innych tego typu produkt�w jest raczej wyj�tkiem. O ile oczywi�cie deklaracje producenta s� prawdziwe, czego obecnie nie mo�na sprawdzi�.
Fri, 15 Feb 2019 20:23:05 +0100

Samsung Galaxy Tab S5e - specyfikacja tabletu Niez�y ekran i dobry system audio. Samsung zaprezentowa� sw�j nowy tablet Galaxy Tab S5e, kt�ry wed�ug producenta ma oferowa� najlepsze elementy znane z urz�dze� z wy�szej p�ki, kosztuj�c przy tym zauwa�alnie mniej ni� konkurencyjne produkty. Sprz�t oferuje ca�kiem przyzwoite podzespo�y, kt�re powinny zapewni� bardzo dobr� wydajno�� podczas pracy i zabawy.
Fri, 15 Feb 2019 18:27:17 +0100

DigiTimes: Snapdragon 855 nied�ugo trafi do masowej produkcji 7 nm dla wszystkich. Apple wywo�a�o sporo zamieszania w sieci, kiedy og�osi�o, �e nowe iPhone'y b�d� oparte na chipie wykonanym w 7-nanometrowej litografii. Posiadacze sprz�tu z Androidem do dzi� z zazdro�ci� patrz� na ten element najnowszych iPhone'�w, poniewa� w przypadku sprz�tu z systemem Google 7-nanometrowe uk�ady s� dost�pne tylko w czo�owych produktach Huawei.
Fri, 15 Feb 2019 17:24:45 +0100

Chi�scy producenci smartfon�w coraz popularniejsi w Europie Zgadniecie, jakie marki z Pa�stwa �rodka ciesz� si� u nas najwi�kszym wzi�ciem? Canalys opublikowa�o w�a�nie bardzo ciekawy raport dotycz�cy europejskiego rynku smartfon�w. Z przedstawionych przez firm� danych wynika, �e producenci z Chin w niesamowitym tempie zyskuj� na popularno�ci na naszym kontynencie.
Fri, 15 Feb 2019 16:46:58 +0100

Nvidia prezentuje wyniki za czwarty kwarta� i ca�y rok fiskalny 2019 I dobrze, i �le. Nvidia zaprezentowa�a wyniki finansowe za czwarty kwarta� i ca�y rok fiskalny 2019 zako�czony 27 stycznia tego roku. Ostatnie trzy miesi�ce by�y dla przedsi�biorstwa bardzo s�abe, co wida� nie tylko po znacznym spadku przychod�w, ale przede wszystkim wp�yw�w obrotowych. Mimo wszystko, zieloni znowu zanotowali rekordowy rok, a wyniki finansowe zosta�y ciep�o przyj�te przez rynek, co wida� po wzro�cie cen akcji.
Fri, 15 Feb 2019 15:34:29 +0100

Flower dost�pny na PC po 10 latach od premiery wersji konsolowej D�ugo trzeba by�o czeka�. Bez �adnej wi�kszej zapowiedzi na PC trafi�a gra Flower, kt�ra wcze�niej by�a tytu�em na wy��czno�� na konsole PlayStation. Jest to pierwsza produkcja studia thatgamecompany, kt�ra pojawi�a si� na komputerach osobistych, ale jak wynika z zapowiedzi, na szcz�cie nie ostatnia. Osoby chc�ce si� zrelaksowa� przy spokojnej rozgrywce, podczas kt�rej mog� ch�on�� klimat gry na pewno powinny zainteresowa� si� Flower.
Fri, 15 Feb 2019 13:42:51 +0100

Samsung Galaxy S10+ z 12 GB RAM-u - znamy wyniki wydajno�ci Fani benchmark�w maj� na co czeka�. Ju� od d�u�szego czasu wiadomo, �e Samsung w tym roku poka�e nie dwa, ale a� trzy flagowe modele z serii Galaxy S. Do sieci przedosta�y ju� nie tylko ceny nadchodz�cych urz�dze�, ale tak�e informacje na temat ich specyfikacji technicznej. Teraz dowiedzieli�my si� natomiast, jak� dok�adnie moc obliczeniow� zaoferuje najwydajniejszy z nowych smartfon�w Korea�czyk�w.
Fri, 15 Feb 2019 13:08:55 +0100

Xiaomi Mi 9 na oficjalnych renderach B�dzie te� wersja Explore Edition. Wczoraj pisali�my, �e Xiaomi ju� 20 lutego poka�e nowego flagowca z serii Mi, model Mi 9. To do�� kontrowersyjny termin, poniewa� tego samego dnia Samsung chce zaprezentowa� produkty z linii Galaxy S10 oraz swojego pierwszego smartfona ze sk�adanym ekranem. Teraz Chi�czycy pr�buj� "podgry��" konkurenta, publikuj�c oficjalne rendery nadchodz�cego sprz�tu.
Fri, 15 Feb 2019 12:45:01 +0100

Ubisoft t�umaczy, dlaczego The Division 2 trafi�o do Epic Games Store Czasem porzucenie Steama jest po prostu op�acalne. Podczas konferencji z udzia�owcami Yves Guillemot, CEO Ubisoftu, podzieli� si� ciekawymi danymi dotycz�cymi gry The Division 2. Wed�ug jego relacji rezygnacja z platformy Valve na rzecz Epic Games Store wp�yn�a pozytywnie na zainteresowanie produkcj�. Wersja pecetowa ma sprzedawa� si� �wietnie, a liczba graczy bior�cych udzia� w becie znacz�co przekroczy�a oczekiwania firmy.
Thu, 14 Feb 2019 22:46:38 +0100

Crackdown 3 nie zachwyca - gra zbiera �rednie recenzje Kolejny �redni tytu� na wy��czno�� na platform� Microsoftu. W sieci pojawi�y si� recenzje gry Crackdown 3, kt�ra ju� jutro trafi na PC i Xboksa One. Niestety d�ugi czas produkcji i kolejne przesuni�cia premiery nie wp�yn�y zbyt dobrze na jako�� tytu�u, kt�ry jest po prostu przeci�tny.
Thu, 14 Feb 2019 21:12:20 +0100

God of War zdominowa� plebiscyt DICE Awards 2019 Exclusive na PS4 zmia�d�y� konkurencj�. Podczas gali plebiscytu DICE Awards 2019 zaprezentowano najlepsze gry ubieg�ego roku i tym razem raczej nie by�o zbyt wielu niespodzianek. Konkurs zosta� zdominowany przez God of War, kt�re zebra�o ��cznie a� dziewi�� z dwudziestu trzech mo�liwych do zgarni�cia statuetek. Jedyn� produkcj�, kt�ra r�wnie� wygra�a w wi�cej ni� jednej kategorii by�a platform�wka Celeste.
Thu, 14 Feb 2019 20:10:08 +0100

MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS i ukďż˝ad TU116 na pierwszych zdjďż˝ciach Turing jeszcze mocniej obciďż˝ty. Serwis VideoCardz podzieliďż˝ siďż˝ zdjďż˝ciami przedstawiajďż˝cymi kartďż˝ graficznďż˝ MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS oraz znajdujďż˝cy siďż˝ na jej pokďż˝adzie chip TU116. Szczegďż˝lnie ta druga grafika wyglďż˝da interesujďż˝co, bo nowy ukďż˝ad jest zauwaďż˝alnie mniejszy od TU106, stosowanego w GeForce’ie RTX 2060. Rdzenie RT zostaďż˝y wiďż˝c najpewniej zupeďż˝nie wyciďż˝te, a nie zablokowane, co wydaje siďż˝ byďż˝ podejďż˝ciem caďż˝kiem sensownym.
Thu, 14 Feb 2019 19:02:26 +0100

Samsung prezentuje telewizory QLED na 2019 rok 8K to tylko jedna z zalet. Samsung zaprezentowa� pe�n� lini� telewizor�w QLED na 2019 rok, na kt�r� sk�ada si� ponad 20 konstrukcji z r�nych p�ek cenowych, oferuj�cych r�ne funkcje i mo�liwo�ci. Znajdziemy w�r�d nich ta�sze, 43-calowe wy�wietlacze, ale te� i 98-calowego flagowca w postaci modelu Q950R. Producent zapewnia, �e w�a�ciwie w ka�dej w serii zasz�y zmiany, dzi�ki kt�rym sprz�t jest jeszcze lepszy ni� ich poprzednicy.
Thu, 14 Feb 2019 17:48:11 +0100

Specyficzne ograniczenia dotycz�ce techniki DLSS w Metro Exodus i Battlefield V Sama jako�� te� rozczarowuje. Wczoraj Nvidia udost�pni�a sterowniki, kt�re mia�y zagwarantowa� najlepsze dzia�anie techniki DLSS w grach Metro Exodus i Battlefield V. W sieci pojawi�y si� ju� pierwsze testy wydajno�ci i por�wnania graficzne, ale te� informacje o zaskakuj�cych ograniczeniach, przez kt�re w��czenie wspomnianego supersamplingu nie zawsze jest mo�liwe, cho� gracz posiada kart� z rodziny Turing.
Thu, 14 Feb 2019 15:52:47 +0100

Konkurs Onet i mytaxi: do wygrania Samsung Galaxy S9 Ludzie s� bij�cym sercem ka�dego miasta, a poruszaj�ce si� w nich taks�wki to prawdziwe okna na miejskie �ycie t�tni�ce ciekawymi historiami.
Thu, 14 Feb 2019 15:47:56 +0100

Far Cry New Dawn�- test wydajno�ci kart graficznych i procesor�w Far Cry New Dawn stanowi kontynuacj� wydarze� z poprzedniej ods�ony gry z serii wydawanej przez Ubisoft. Sprawdzili�my, jakie wymagania przed sprz�tem komputerowym stawia nowa wersja Hope County. Oto test kart graficznych i procesor�w w Far Cry New Dawn.
Thu, 14 Feb 2019 15:25:31 +0100

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 - pobierz najnowsze sterowniki Radeony z optymalizacjami dla Metro Exodus. AMD przygotowa�o nowy pakiet sterownik�w Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.2, kt�rym powinni zainteresowa� si� u�ytkownicy my�l�cy o grze w wydane w najbli�szym czasie tytu�y. Czerwoni postarali si� tym razem udost�pni� sporo poprawek b��d�w, kt�re w du�ej cz�ci dotycz� Radeona VII. Je�li wi�c jeste�cie posiadaczami tej karty to instalacja pakietu jest wr�cz obowi�zkowa.
Thu, 14 Feb 2019 14:09:13 +0100

Nikkei: wiemy, jakie urz�dzenia Google poka�e w tym roku Czas na zmiany w ofercie. Serwis Nikkei opublikowa� w�a�nie informacje na temat produkt�w, kt�re znajd� si� w ofercie Google na 2019 roku. O wi�kszo�ci z tych urz�dze� w sieci plotkuje si� ju� od jakiego� czasu; portal wspomina o m.in. ta�szych smartfonach z serii Pixel i zegarku Pixel Watch.
Thu, 14 Feb 2019 14:01:36 +0100

LG G8 ThinQ na nowym renderze. Znamy te� cen� Sprz�t budzi mocno mieszane odczucia. Wielkimi krokami zbli�aj� si� targi MWC, podczas kt�rych poszczeg�lni producenci smartfon�w zaprezentuj� swoje czo�owe konstrukcje. Cz�� firm wyprzedzi nawet to wydarzenie; takie modele jak�Samsung Galaxy S10 czy Xiaomi Mi 9 zostan� pokazane na kilka dni przed oficjalnym startem imprezy.
Thu, 14 Feb 2019 13:01:15 +0100

The Legend of Zelda: Link's Awakening trafi na konsol� Switch Dobra wiadomo��, ale czy na to tak naprawd� czekaj� u�ytkownicy Switcha? Nintendo poinformowa�o w�a�nie, �e The Legend of Zelda: Link's Awakening trafi na najnowsz� konsol� firmy. Tytu� pierwotnie przygotowano z my�l� o�Game Boy'u, a jego premiera mia�a miejsce przesz�o 25 lat temu.
Thu, 14 Feb 2019 12:34:41 +0100

Xiaomi Mi 9 zadebiutuje ju� 20 lutego Ciekawa alternatywa dla Samsunga Galaxy S10. Xiaomi ujawni�o w�a�nie, �e ju� 20 lutego oficjalnie zaprezentuje swojego nowego flagowca z serii Mi, model Mi 9. Smartfon jest rozwijany pod nazw� Battle Angel, co sugeruje, �e urz�dzenie b�dzie jedn� z najwydajniejszych konstrukcji z systemem Android nadchodz�cych kilku miesi�cy.
Thu, 14 Feb 2019 12:14:39 +0100

Unreal Engine 4.22 z obs�ug� techniki ray tracingu w czasie rzeczywistym Nadchodzi wa�na aktualizacja silnika. Epic udost�pni� pogl�dow� wersj� Unreal Engine 4.22, kt�ra pozwala deweloperom wykorzysta� w swoich projektach technik� �ledzenia promieni liczon� w czasie rzeczywistym. Z mo�liwo�ci b�d� mogli pocz�tkowo korzysta� g��wnie posiadacze nowych kart Nvidii, ale w przysz�o�ci ray tracing w grach powinien bez problem�w dzia�a� te� na innych urz�dzeniach.
Wed, 13 Feb 2019 22:17:01 +0100

THQ Nordic przej�o Warhorse Studios Firma ro�nie jak na dro�d�ach. THQ Nordic w ostatnim czasie szaleje na rynku przejmuj�c wiele mniejszych i wi�kszych podmiot�w z bran�y gier. Tym razem pad�o na Warhorse Studios, odpowiedzialne za niez�� produkcj� RPG Kingdom Come: Deliverance. Kwota transakcji nie by�a tym razem du�a, jak na standardy rynku, ale przej�cie jest bardzo wa�ne w perspektywie powstania kolejnych du�ych tytu��w.
Wed, 13 Feb 2019 21:11:07 +0100

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti tak�e w wersji z 3 GB pami�ci Troch� ma�o jak na 2019 rok. W bazie danych Eurazjatyckiej Komisji Ekonomicznej pojawi�y si� nowe wpisy rejestracyjne dotycz�ce kart graficznych GeForce GTX 1660 Ti firmy Asus. Dzi�ki nim dowiedzieli�my si�, �e do sprzeda�y trafi� nie tylko modele z 6 GB pami�ci, ale te� ta�sze wersje z ko��mi o ��cznej pojemno�ci 3 GB. Powt�rzy si� wi�c sytuacja, jaka mia�a miejsce w rodzinie Pascal.
Wed, 13 Feb 2019 20:25:40 +0100

Metro Exodus zbiera bardzo dobre recenzje 4A Games da�o rad�. W sieci pojawi�y si� pierwsze recenzje gry Metro Exodus i wynika z nich, �e gra raczej sprosta�a oczekiwaniom. Oceny produkcji s� bardzo podobne do not, jakie zgarnia�y dwie poprzednie cz�ci. Wiele element�w zosta�o zaprojektowanych �wietnie, a kluczowy ma by� sam klimat gry, przy czym deweloperzy nie ustrzegli si� kilku b��d�w, mog�cych mie� wp�yw na odbi�r produkcji.
Wed, 13 Feb 2019 19:00:46 +0100

Nvidia GeForce 418.91 WHQL - sterowniki dost�pne do pobrania Gracze gotowi na premier� Metro Exodus. Nvidia udost�pni�a w sieci pakiet sterownik�w GeForce 418.91 WHQL, kt�ry ma zapewni� jak najlepsze dzia�anie nowego Metro i Battlefield V z w��czonymi technikami �ledzenia promieni i supersamplingiem DLSS. S� te� poprawki b��d�w, cho� ich lista jest tym razem wyj�tkowo kr�tka. Tego niestety nie mo�na powiedzie� ju� o zestawieniu b��d�w, kt�re czekaj� na wyeliminowanie.
Wed, 13 Feb 2019 16:44:49 +0100

Inno3D GeForce RTX 2070 iChill X3 Jekyll - specyfikacja karty graficznej Brakuje Hyde’a. Inno3D zaprezentowaďż˝o kartďż˝ graficznďż˝ GeForce RTX 2070 iChill X3 Jekyll, ktďż˝ra przyciďż˝ga uwagďż˝ specyficznym wyglďż˝dem i obecnoďż˝ciďż˝ wyďż˝wietlacza. Producent wyposaďż˝yďż˝ swďż˝j produkt w solidny system chďż˝odzenia, ktďż˝ry powinien bez problemu poradziďż˝ sobie z rozpraszaniem energii cieplnej nawet po mocnym podkrďż˝ceniu GPU. Problemem moďż˝e byďż˝ niestety cena, ktďż˝ra jak na RTX-a 2070 jest wysoka.
Wed, 13 Feb 2019 16:08:33 +0100

Activision Blizzard zwalnia prawie 800 pracownik�w Sprawdzi�y si� doniesienia Bloomberga. Niedawno informowali�my Was o spodziewanych masowych zwolnieniach w Activision Blizzard, a teraz koncern potwierdzi� swoje plany. Podczas przedstawiania raportu finansowego przedstawiciele firmy zapowiedzieli redukcj� zatrudnienia o 8 procent, kt�ra dotknie sp�ek Activision, Blizzard i King. Wybrani pracownicy ka�dego z podmiot�w otrzymaj� w najbli�szym czasie wypowiedzenia.
Wed, 13 Feb 2019 14:26:09 +0100

Wiemy, jak ma wygl�da� sk�adany smartfon Xiaomi Jest na co czeka�. Ju� od d�u�szego czasu wiadomo, �e nad smartfonami ze sk�adanymi ekranami pracuj� Samsung i Huawei. W listopadzie internaut�w mocno zaskoczy�a firma Royole, kt�ra jako pierwsza zapowiedzia�a tego typu urz�dzenie. W kontek�cie nowych, hybrydowych konstrukcji znacznie mniej m�wi si� o Xiaomi, ale nie oznacza to, �e chi�ski producent nie ma w planach takiego sprz�tu.
Wed, 13 Feb 2019 08:36:47 +0100

ZTE Axon 10 Pro - specyfikacja techniczna To mo�e by� jeden z ciekawszych smartfon�w nadchodz�cych kilku miesi�cy. ZTE przygotowuje si� do premiery nowego flagowca z serii Axon. Urz�dzenie nie zosta�o jeszcze oficjalnie ujawnione, ale producent niedawno otrzyma� na nie niezb�dn� certyfikacj� w Rosji. Czego dok�adnie mo�emy spodziewa� si� po modelu Axon 10 Pro?
Wed, 13 Feb 2019 08:19:57 +0100

Honor View 20 dost�pny w Polsce Co� dla fan�w sprz�tu z segmentu high-end. Firma Honor wprowadzi�a w�a�nie do oficjalnej sprzeda�y w Polsce swojego najnowszego flagowca z serii View, model View 20. Urz�dzenie bazuje na wydajnym, opartym na 7-nanometrowej litografii chipie Kirin 980, a zamiast oklepanego notcha, na modu� selfie wykorzystuje otw�r w wy�wietlaczu.
Wed, 13 Feb 2019 08:01:32 +0100

Na �wiecie zablokowano dost�p do prawie 4000 pirackich stron Portugalia w jednym szeregu z W�ochami i Rosj�. The Motion Picture Association przedstawi�o nowy raport na temat blokowania pirackich stron internetowych. Z dokumentu dowiedzieli�my si�, �e obecnie na ca�ym �wiecie wy��czono dost�p do ��cznie 3966 witryn oraz 8150 aktualnych nazw domenowych. Blokady najch�tniej nak�adaj� pa�stwa europejskie, a liderzy rankingu raczej zaskakuj�.
Tue, 12 Feb 2019 21:10:30 +0100

Corsair Vengeance LPX DDR4 192 GB - zestawy pami�ci dla Xeona W-3175X Sporo RAM-u. Corsair doda� do swojej oferty zestawy pami�ci Vengeance LPX o pojemno�ci a� 192 GB. Urz�dzenia przeznaczone s� do stosowania w stacjach roboczych wyposa�onych w najnowsze procesory Intel Xeon W-3175X. Producent przygotowa� kilka wersji r�ni�cych si� taktowaniem, op�nieniami oraz cen�. Ta ostatnia jest naprawd� bardzo wysoka, ale tego mo�na by�o si� spodziewa�.
Tue, 12 Feb 2019 18:51:34 +0100

Jim Ryan nowym prezesem Sony Interactive Entertainment Kolejne zmiany w koncernie. Jim Ryan zosta� mianowany nowym prezesem i dyrektorem generalnym Sony Interactive Entertainment. Nowy szef przejmie stery dzia�u gier japo�skiej firmy od 1 kwietnia tego roku. Do tego czasu podmiotem nadal b�dzie kierowa� John Kodera, kt�ry swoje stanowisko obecne stanowisko piastuje zaledwie od kilkunastu miesi�cy. W przysz�o�ci oboje b�d� ze sob� �ci�le wsp�pracowa�, cho� ich role si� odwr�ci�y.
Tue, 12 Feb 2019 17:58:16 +0100

TSMC gotowe do uruchomienia masowej produkcji chip�w w litografii 7 nm z EUV Kolejny kamie� milowy osi�gni�ty. Wed�ug dobrze poinformowanych �r�de� serwisu DigiTimes, TSMC planuje uruchomi� w marcu masow� produkcj� chip�w w litografii 7 nm z EUV. Dost�pno�� tej technologii powinna zwi�kszy� udzia� procesu 7 nm w przychodach firmy i przyci�gn�� wi�ksz� liczb� klient�w. W d�u�szej perspektywie czasu TSMC powinno spodziewa� si� oszcz�dno�ci w por�wnaniu do stosowania standardowej litografii.
Tue, 12 Feb 2019 16:34:56 +0100


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3451047 razy

Osób online: 1


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 187 | MSN: 9 | Yahoo: 77 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0