PCLab.pl - najnowsze publikacje  PCLab.pl - najnowsze publikacje

PCLab.pl - najnowsze publikacje

Najnowsze artyku�y, aktualno�ci i poradniki na portalu PCLab.pl

Epic Games Store zapowiada 12 dni bezp�atnych gier Start akcji ju� w najbli�szy czwartek. Przy ostatnim newsie na temat bezp�atnej gry na platformie Epic Games Store obawiali�my si�, �e mo�e by� to ostatni taki tytu� i trwaj�ca od ponad roku promocja zostanie zako�czona. Tak si� jednak nie stanie, bo w�a�ciciele sklepu przygotowali dla graczy dodatkow� niespodziank�, kt�ra z pewno�ci� ucieszy fan�w "darm�wek".
Mon, 16 Dec 2019 12:58:15 +0100

Procesor Intela nowej generacji znaleziony w bazie danych SiSoftware Sandra Ciekawe, co tym razem przygotowuj� niebiescy? Takie pytanie nachodzi nas po przyjrzeniu si� nowemu wpisowi w bazie danych SiSoftware Sandra, kt�ry dotyczy nieznanego do tej pory uk�adu Intela. Ten zamontowano w duecie z identycznym chipem na platformie firmy SuperMicro, a jego konfiguracja wydaje si� by� wyj�tkowa na tle innych modeli niebieskich.
Mon, 16 Dec 2019 12:18:20 +0100

SilverStone ET700-MG - specyfikacja zasilacza Zapowiada si� ca�kiem sensowny produkt. SilverStone og�osi� dodanie do swojego katalogu urz�dze� konstrukcji ET700-MG. Sprz�t mo�e pochwali� si� w pe�ni modularnym okablowaniem i wysok� sprawno�ci�, potwierdzon� certyfikatem 80 Plus Gold. Producent zapewnia, �e model doskonale sprawdzi si� nawet podczas ci�g�ej pracy pod du�ym obci��eniem, zachowuj�c bardzo dobre parametry pr�dowe.
Mon, 16 Dec 2019 11:36:54 +0100

PlanetSide Arena nie doczeka si� finalnej wersji Projekt trafi� do kosza. Kojarzycie seri�PlanetSide? To cykl futurystycznych strzelanin, w kt�rych nacisk po�o�ono na rozgrywk� po sieci. Sporo emocji budzi� przygotowywany przez studio�Daybreak Game Company�spin-off o nazwie�PlanetSide Arena. Niestety, teraz wiemy, �e gra nigdy nie zostanie uko�czona.
Sun, 15 Dec 2019 18:09:49 +0100

Radeon RX 5500 XT podobno bardzo dobrze si� podkr�ca Fani overclockingu b�d� zachwyceni. AMD kilka dni temu zapowiedzia�o sw�j nowy uk�ad graficzny, model Radeon RX 5500 XT. Jednostka zadebiutowa�a jako propozycja z tzw. ni�szej p�ki cenowej, maj�ca oferowa� swoim u�ytkownikom 7-nanometrow� litografi�, architektur� RDNA i mo�liwo�� komfortowego grania w rozdzielczo�ci 1080p.
Sun, 15 Dec 2019 17:51:55 +0100

Xiaomi patentuje kolejnego, sk�adanego smartfona Czy�by konstrukcje oparte na klapce mia�y wr�ci� do �ask? W tym roku doczekali�my si� prezentacji pierwszych smartfon�w ze sk�adanymi ekranami od "du�ych" producent�w. Konkretnie rzecz bior�c, takie modele zapowiedzia�y firmy Samsung i Huawei. Wiadomo jednak, �e nad konkurencyjnymi urz�dzeniami my�l� r�wnie� inne przedsi�biorstwa.
Sun, 15 Dec 2019 17:28:06 +0100

Jason Schreier: Horizon Zero Dawn mo�e trafi� na PC-ty Posiadacze "blaszak�w" mieliby na co czeka�. Zdaniem wielu os�b Horizon Zero Dawn to jedna z najlepszych gier, jakie pojawi�y si� na konsoli PlayStation 4. Nic dziwnego wi�c, �e tak wiele emocji budz� plotki dotycz�ce rzekomych prac na PC-towym portem przyg�d Aloy.
Sun, 15 Dec 2019 15:02:39 +0100

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition - mocny i bardzo tani flagowiec trafia do sklep�w Stosunek ceny do mo�liwo�ci jest rewelacyjny. Chi�scy producenci od lat s�yn� z wprowadzania na rynek tanich, ale jednocze�nie bardzo wydajnych smartfon�w. W Polsce w kontek�cie niskich koszt�w zakupu najwi�cej zdaje si� m�wi� o Xiaomi, ale warto pami�ta�, �e inne firmy z Pa�stwa �rodka tak�e maj� si� czym pochwali�. Dobrym przyk�adem jest tutaj Vivo.
Sun, 15 Dec 2019 14:42:36 +0100

EA planuje kolejn� gr� z serii Star Wars Firma kuje �elazo p�ki gor�ce. Moda na mark� Star Wars powr�ci�a na dobre. Do kin trafiaj� nowe filmy z tego uniwersum, internet obiegaj� kolejne memy z ma�ym Yod�, a miecze �wietlne na powr�t b�yskaj� w grach wideo. No w�a�nie, gry wideo. Niedawno mi�li�my premier� bardzo dobrego tytu�u Star Wars Jedi: Upad�y Zakon, a teraz dowiedzieli�my si�, �e EA ma w planach kolejn� produkcj� z uniwersum Gwiezdnych Wojen.
Sun, 15 Dec 2019 14:22:34 +0100

Na The Wolf Among Us 2 trzeba b�dzie troch� poczeka� Jak d�ugo? Pami�tacie jeszcze Telltale Games? Studio s�yn�o z produkcji bardzo dobrych przygod�wek, kt�re stara�y si� dawa� graczom przynajmniej iluzoryczny wp�yw na to, jak toczy si� opowie��. Deweloper mia� swoje wzloty i upadki, ale zapewni� on nam kilka naprawd� solidnych tytu��w - jednym z nich by�o pochodz�ce jeszcze z 2013 roku The Wolf Among Us.
Sun, 15 Dec 2019 13:58:33 +0100

Twitter w ko�cu przestanie zani�a� jako�� zdj�� Lepiej p�no ni� wcale. Twitter�od lat znajduje si� w grupie najwi�kszych serwis�w spo�eczno�ciowych �wiata. O ile jednak portale pokroju Facebooka, Instagrama czy Snapchata s�u�� g��wnie do wymiany zdj��, o tyle ta platforma zosta�a zaprojektowana z my�l� o publikowaniu informacji i dzielenia si� r�nego rodzaju pogl�dami.
Sun, 15 Dec 2019 13:28:21 +0100

Zhaoxin mo�e spr�bowa� rywalizowa� z Intelem i AMD Na rynku przyda�by si� kolejny, du�y gracz. Przegl�daj�c wasze komentarze pod zapowiedziami kolejnych uk�ad�w Intela i AMD trudno nie odnie�� wra�enia, �e chcieliby�cie, �eby wi�cej firm zajmowa�o si� produkcj� CPU. Sporo nadziei budzi pojawienie si� w komputerach chip�w z architektur� ARM, jednak trudno nie zauwa�y�, �e by�oby lepiej, gdyby tak "niebiescy", jak i "czerwoni" mieli jeszcze szerz� konkurencj�.
Sun, 15 Dec 2019 13:14:04 +0100

Vivo X30 Pro 5G - znamy wygl�d i cz�ciow� specyfikacj� techniczn� To mo�e by� jeden z ciekawszych telefon�w klasy mid-range oferuj�cych ��czno�� 5G. Vivo przygotowuje si� do premiery nowych smartfon�w z serii X. W�r�d zaplanowanych przez Chi�czyk�w urz�dze� znajduje si� model X30 Pro 5G, kt�ry w�a�nie pojawi� si� na pierwszym, najpewniej oficjalnym zdj�ciu i kt�rego cz�ciowa specyfikacja techniczna wyciek�a w�a�nie do sieci.
Sun, 15 Dec 2019 12:35:32 +0100

Microsoft przed�u�a wsparcie dla Windowsa 10 Mobile Mi�y gest ze strony producent w stron� klient�w. Microsoft odni�s� sromotn� kl�sk� na rynku smartfon�w. Promowane przez giganta z Redmond systemy Windows Phone i Windows 10 Mobile nigdy nie zyska�y du�ej popularno�ci, a modele z rodziny Nokia Lumia nie by�y w stanie rywalizowa� ani z flagowcami Samsunga, ani z tanimi telefonami od producent�w z Chin.
Sun, 15 Dec 2019 12:13:29 +0100

Xbox Series X b�dzie prawie dwukrotnie wi�kszy od modelu One X Wbrew pozorom, to do�� wa�na wiadomo��. Microsoft w ko�cu dokona� szczeg�owej prezentacji swojej konsoli nowej generacji, Xboksa Series X. Dowiedzieli�my si�, �e urz�dzenie b�dzie du�o wydajniejsze od modelu One X i standardowo ma uruchamia� gry w rozdzielczo�ci 4K i 60 klatkach na sekund�, a przy okazji poznali�my jeden z jego tytu��w startowych, Halo Infinite.
Sat, 14 Dec 2019 20:08:36 +0100

Netflix testuje nowe opcje abonamentowe Co dok�adnie planuje firma? Netflix bez dw�ch zda� jest jedn� z najwi�kszych i najpopularniejszych platform VoD na �wiecie. Serwis, pomimo do�� s�abych opinii, jakie zebra� w�r�d polskich internaut�w w dniu swojego debiutu u nas, cieszy si� bardzo du�ym zainteresowaniem tak�e nad Wis��. Nic dziwnego wi�c, �e tak wiele os�b �ledzi informacje o ewentualnych zmianach w abonamencie us�ugi.
Sat, 14 Dec 2019 19:47:48 +0100

Xiaomi Mi Note 10 Pro trafia do oficjalnej sprzeda�y w Polsce Co� dla tych, kt�rzy szukaj� wydajnego, fotograficznego smartfona. Je�li chodzi o telefony z najlepszymi aparatami, to w wi�kszo�ci przypadk�w internautom na my�l� przychodz� iPhone'y, flagowe Samsungi i czo�owe modele Huawei. Wszyscy byli wi�c mocno zdziwieni, kiedy Xiaomi zapowiedzia�o sprz�t nie tylko staj�cy w szranki z tamtymi urz�dzeniami, ale nawet je przewy�szaj�cy.
Sat, 14 Dec 2019 19:34:57 +0100

Asystent Google dostanie funkcj� T�umacz na smartfonach z systemem iOS i Android To mo�e by� bardzo przydatne usprawnienie. Asystent Google zdaje si� by� jednym z bardziej polecanych, cyfrowych pomocnik�w u�ytkownika w przypadku smartfon�w. Na szcz�cie nie oznacza to, �e gigant z Mountain View postanowi� spocz�� na laurach i porzuci� dalszy rozw�j platformy. Wr�cz przeciwnie.
Sat, 14 Dec 2019 16:12:53 +0100

The Outer Worlds doczeka si� fabularnego rozszerzenia B�dzie to pierwszy taki dodatek do tej produkcji. The Outer Worlds�doczeka si� fabularnego rozszerzenia. Informacj� ujawni� przedstawiciel Obsidian Entertainment, studia odpowiedzialnego za gr�. Czego dok�adnie powinni�my spodziewa� si� po tym DLC?
Sat, 14 Dec 2019 15:33:58 +0100

Huawei coraz bli�ej pozycji lidera na rynku smartfon�w Czy niemo�liwe stanie si� mo�liwe? Kiedy Huawei 8 lat temu oficjalnie wesz�o na rynek smartfon�w, prawie nikt nie wr�y� firmie wi�kszego sukcesu. Chi�czycy nie mieli do�wiadczenia w produkcji telefon�w, a opr�cz tego musieli zmierzy� si� z bardzo mocn� konkurencj� w postaci takich marek jak Samsung czy Apple.
Sat, 14 Dec 2019 15:11:48 +0100

Realme pracuje nad bezprzewodowymi s�uchawkami Na firm� z pewno�ci� spadnie sporo krytyki. Realme to bez w�tpienia jeden z ciekawszych producent�w smartfon�w. Przedsi�biorstwo dzia�a od maja 2018 roku, ale ju� teraz ma ca�kiem spore grono oddanych fan�w. Dlaczego? Wszystko za spraw� rewelacyjnego stosunku ceny do mo�liwo�ci, jakim cechuj� si� telefony Chi�czyk�w.
Sat, 14 Dec 2019 14:53:18 +0100

Oppo Reno3 Pro 5G - znamy wygl�d i specyfikacj� techniczn� Firma mocno atakuje segment mid-range. Oppo przygotowuje si� do od�wie�enia linii smartfon�w Reno. Jak donosi redakcja portalu GSMArena, Chi�czycy ju� 26 grudnia oficjalnie zaprezentuj� model Reno3 Pro 5G. Wraz z nim pojawi� si� tak�e konstrukcje Reno3 Pro, Reno 3 5G oraz Reno 3.
Sat, 14 Dec 2019 12:29:44 +0100

Microsoft Your Phone tak�e z funkcj� po��cze� To bardzo wa�ne usprawnienie. Pami�tacie aplikacj� Your Phone? Program zosta� zapowiedziany przez Microsoft w lipcu, a jego zadaniem by�o sparowanie smartfona z systemem Android z komputerem pracuj�cym pod kontrol� Windowsa.
Sat, 14 Dec 2019 12:04:15 +0100

OnePlus zapowiada konferencj� na targach CES 2020 Czego dok�adnie powinni�my si� spodziewa�? Przyzwyczaili�my si� ju�, �e OnePlus dwa razy do roku pokazuje nowe smartfony. Podstawowe edycje kolejnych "zab�jc�w flagowc�w" s� prezentowane gdzie� pod koniec pierwszej po�owy roku, podczas gdy ich poprawione edycje (oznaczone liter� "T") dostajemy jesieni�.
Sat, 14 Dec 2019 11:51:20 +0100

Frostpunk ju� nied�ugo dostanie pierwsze du�e, p�atne rozszerzenie Chcecie zn�w wr�ci� do tego niego�cinnego �wiata? Pami�tacie jeszcze Frostpunk?�Tytu� zadebiutowa� na pocz�tku 2018 roku jako kolejna, g�o�na gra 11 bit studios, czyli tw�rc�w This War of Mine. Mog�oby si� wydawa�, �e po tak d�ugim czasie, jaki up�yn�� od premiery, nie b�dzie on ju� dalej rozwijany, ale nic bardziej mylnego.
Sat, 14 Dec 2019 11:34:11 +0100

LG Gram (2020) - wydajne i lekkie ultrabooki z procesorami Core 10. generacji LG pokaza�o rodzin� ultrabook�w Gram na rok 2020. Do oferty trafi�y cztery modele, r�nic� si� przede wszystkim przek�tnymi ekranu. Wszystkie maj� na pok�adzie wysokiej jako�ci wy�wietlacze, wydajne procesory Intela oraz bardzo pojemne akumulatory. Tradycyjnie dla serii, konstrukcje s� bardzo lekkie, co u�atwia ich przenoszenie i prac� w terenie. Do tego jak na ultrabooka klasy premium przysta�o, cechuje je wysoka jako�� wykonania.
Fri, 13 Dec 2019 19:50:57 +0100

Samsung zainwestuje dodatkowe 8 mld dolar�w w swoj� chi�sk� fabryk� pami�ci NAND Decyzja wa�na w perspektywie najbli�szych kilku lat. Wed�ug chi�skich �r�de�, kt�re maj� by� dobrze zaznajomione ze spraw�, Samsung planuje wart� 8 mld dolar�w inwestycj� w rozbudow� swoich fabryk w Xi'an. Tak du�e �rodki mia�yby pozwoli� na zwi�kszenie mo�liwo�ci produkcyjnych dla ko�ci NAND, cho� cz�� obserwator�w twierdzi te�, �e jest to pr�ba uzyskania przychylno�ci chi�skich w�adz, coraz mocniej stawiaj�cych na rodzime podmioty.
Fri, 13 Dec 2019 18:33:57 +0100

Intel zaprzecza doniesieniom o op�nieniach w harmonogramie procesor�w serwerowych Wed�ug niebieskich wszystko idzie zgodnie z planem i nie ma czego si� obawia�. W ci�gu ostatnich kilku dni w sieci pojawi�y si� plotki na temat problem�w z serwerowymi liniami chip�w Intela, przez kt�re nowe uk�ady mia�yby trafi� na rynek p�niej ni� przewidywano w harmonogramie. Firma Boba Swana zaprzeczy�a tym informacjom, zapewniaj�c, �e ma wszystko pod kontrol�.
Fri, 13 Dec 2019 17:32:25 +0100

Mortal Kombat 11 z trybem cross-play pomi�dzy PlayStation 4 a Xboksem One Usprawnienie, na kt�re czekali�my. Tryb cross-play by� jedn� z najbardziej wyczekiwanych opcji w grach z funkcj� multiplayer w ci�gu kilku ostatnich lat. Dzi�ki niemu�internauci mog� bowiem bawi� si� po sieci z osobami, kt�re korzystaj� z r�nych urz�dze� i system�w operacyjnych, co, jak nietrudno zgadn��, znacznie zwi�ksza pul� graczy ch�tnych do rywalizacji b�d� kooperacji.
Fri, 13 Dec 2019 17:19:24 +0100

Tech Awards 2019 - podsumowanie najwiďż˝kszego plebiscytu technologicznego w Polsce 12 grudnia odbyďż˝a siďż˝ uroczysta gala wieďż˝czďż˝ca tegorocznďż˝ edycjďż˝ plebiscytu Tech Awards. W czasie tej imprezy poznaliďż˝my zwyciďż˝zcďż˝w w poszczegďż˝lnych kategoriach na najlepsze produkty technologiczne powoli mijajďż˝cego roku. W stosunku do ubiegďż˝ego roku zmieniliďż˝my ukďż˝ad kategorii, dzielďż˝c je na trzy podkategorie. Powďż˝d byďż˝ prosty ─ chcemy, aby porďż˝wnywane byďż˝y dokďż˝adnie tego samego typu produkty.ďż˝
Fri, 13 Dec 2019 17:01:00 +0100

Samsung Galaxy Fold - znamy wyniki sprzeda�y Jeste�cie ciekawi, jak radzi sobie pierwszy smartfon Samsunga ze sk�adanym ekranem? Nic dziwnego. Na urz�dzenie czekali�my przez wiele, wiele lat, a kiedy Korea�czycy w ko�cu jest zaprezentowali, okaza�o si�, �e sprz�t ma wadliwy wy�wietlacz - panel uszkadza� si� tak szybko, �e rozpocz�cie sprzeda�y modelu Galaxy Fold trzeba by�o przesun�� o kolejne kilka miesi�cy.
Fri, 13 Dec 2019 16:29:02 +0100

Gears Tactics oficjalnie zaprezentowane - znamy dat� premiery dobrze zapowiadaj�cej si� strategii Zwolennicy serii XCOM i Gears of War b�d� w niebo wzi�ci. Podczas wydarzenia The Game Awards 2019 Microsoft nie tylko zaprezentowa� swoj� now� konsole Xbox Series X, ale r�wnie� pokaza� kilka nowych gier. Jedn� z nich by�o Gears Tactics, czyli strategiczna gra turowa w �wiecie GoW. Wiemy ju� kiedy tytu� trafi na rynek i kto za niego odpowiada. Jest te� �wietny zwiastun, kt�ry powinien zach�ci� wielu graczy do sk�adania zam�wie� przedpremierowych.
Fri, 13 Dec 2019 16:26:06 +0100

ASRock Phantom Gaming D Radeon RX 5500 XT - specyfikacja karty graficznej Wczorajszy debiut rynkowy kart Radeon RX 5500 XT nie zosta� zbyt ciep�o przyj�ty przez media i u�ytkownik�w PC. Niemniej, partnerzy AMD przygotowali wiele insertuj�cych modeli, bazuj�cych na nowym uk�adzie czerwonych, a jednym z nich jest Phantom Gaming D Radeon RX 5500 XT firmy ASRock. Sprawd�my, czym charakteryzuje si� ta jednostka.
Fri, 13 Dec 2019 14:53:38 +0100

The Game Awards 2019 - Sekiro: Shadows Die Twice gr� roku Disco Elysium najwi�kszym pozytywnym zaskoczeniem gali. Dzisiaj w nocy rozdano nagrody plebiscytu The Game Awards 2019 i wybrano najlepszy tytu� minionych dwunastu miesi�cy. Gr� roku zosta�o Sekiro: Shadows Die Twice studia From Software, kt�re zgarn�o jeszcze jedn� nagrod� dla najlepszej przygodowej produkcji akcji.
Fri, 13 Dec 2019 13:44:42 +0100

The Wolf Among Us 2 oficjalnie zapowiedziane. Pierwsza cz�� za darmo w Epic Games Store Gala The Game Awards obfitowa�a w wiele �wietnych zapowiedzi. Jedna z nich jest wyj�tkowo zaskakuj�ca, bo dotyczy gry tworzonej wcze�niej przez upad�e studio Telltale Games. Na szcz�cie deweloperzy powr�cili i zapowiedzieli The Wolf Among Us 2, czyli kontynuacj� jednej ze swoich najlepiej przyj�tych produkcji. Z tej okazji Epic Games Store przygotowa� dla graczy dodatkow� niespodziank�.
Fri, 13 Dec 2019 12:59:45 +0100

Xbox Series X - Microsoft prezentuje i szczeg�owo omawia swoj� next-genow� konsol� O urz�dzeniu wiemy ju� prawie wszystko. Microsoft mocno nas zaskoczy� i podczas gali�The Game Awards 2019 zaprezentowa� swoj� next-genow� konsol�. Sprz�t, do tej pory znany pod nazw� Project Scarlett, zadebiutuje jako Xbox Series X, a jego sprzeda� ruszy jesieni� przysz�ego roku, prawdopodobnie w okolicach Bo�ego Narodzenia.
Fri, 13 Dec 2019 11:24:16 +0100

W nowej promocji Della mo�na otrzyma� 10 bilet�w do Cinema City Firma Dell zorganizowa�a promocj�, w kt�rej mo�na otrzyma� bilety do kin Cinema City. Wystarczy kupi� laptopa tego producenta i zarejestrowa� jego zakup w internecie, �eby otrzyma� vouchery, kt�re mo�na wykorzysta� do ko�ca najbli�szego roku.
Fri, 13 Dec 2019 09:01:00 +0100

Samsung oficjalnie zapowiada modele Galaxy A51 i A71 Korea�czycy znowu atakuj� segment mid-range. Samsung, zgodnie z tym, co przypuszczali�my, od�wie�y� lini� smartfon�w Galaxy A. Firma ujawni�a dzi� dwa nowe telefony, modele Galaxy A51 i Galaxy A71. Przyjrzyjmy im si� bli�ej.
Thu, 12 Dec 2019 20:17:18 +0100

Ming-Chi Kuo: iPhone'y z 5G nie b�d� takie drogie, jak si� wydaje �wiate�ko w tunelu. Apple dopiero co zapowiedzia�o iPhone'y 11, 11 Pro i 11 Pro Max, ale w sieci coraz cz�ciej m�wi si� o kolejnych smartfonach giganta z Cupertino, iPhone'ach 12. Dlaczego? Wszystko przez to, �e producent w naj�wie�szej serii nie wprowadzi� zbyt wielu usprawnie� wzgl�dem modeli Xr, Xs i Xs Max, a linia 12 ma dos�ownie p�ka� od r�nego rodzaju poprawek i ulepsze�.
Thu, 12 Dec 2019 19:37:54 +0100

Gra Angry Birds ma ju� 10 lat Trudno uwierzy�, �e czas tak szybko leci. Angry Birds, jedna z najbardziej kultowych i najpopularniejszych gier na urz�dzenia przeno�ne, ma ju�... 10 lat! Z tej okazji na oficjalnej stronie marki pojawi�o si� kr�tkie podsumowanie historii "w�ciek�ych ptak�w".
Thu, 12 Dec 2019 19:09:42 +0100


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3654874 razy

Osób online: 2


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 221 | MSN: 9 | Yahoo: 77 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0